Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które nakłada na przedsiębiorców dodatkowe wymagania w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Nawiązując współpracę z nami w jakiejkolwiek formie: telefonując, wysyłając zapytanie mailem, przez portale społecznościowe, czy finalnie podpisując umowę, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani przetwarzać otrzymane dane zgodnie z obowiązującym prawem. Wprowadziliśmy zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi cyfrowymi metodami.

 Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Nasze dane kontaktowe to: Foto-CHROMińscy Joanna Chromińska ul. Mierosławskiego 4B/8, 78-400 Szczecinek. Inspektorem ochrony danych jest właściciel firmy, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Jak gromadzimy Państwa dane ?

Najczęściej otrzymujemy je od Państwa przy wykonywaniu jednej z czynności:

- dzwoniąc lub wysyłając do nas wiadomość email,

- wysyłając do nas wiadomość przez portale społecznościowe (np. Facebook),

- kontaktując się z nami poprzez portale z którymi współpracujemy (np. planujemywesele.pl, fotograf-wesele.pl itp),

- podpisując z nami umowę na wykonanie reportażu foto-video, bądź innej usługi z zakresu naszej oferty,

- zamawiając album/ odbitki/ foto-obraz lub inny produkt z naszej oferty,

- każdorazowo podczas wykonywania zdjęć, czy kręcenia filmu również przetwarzamy  dane osobowe w postaci utrwalonego obrazu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzaniach przez nas Państwa danych osobowych ?

1. Na etapie realizacji zawartej umowy na usługi foto-video przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu: realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie fotografii, nagrywanie filmu, wydrukowanie wykonanych zdjęć, wykonanie foto-książki itp. Jest to również kontakt z Państwem, w tym w celach związanych z zawartą umową oraz przetwarzanie danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w zakresie kontaktowania się z Państwem, jak również w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez email, telefon lub kanały social media oraz obsługę płatności i prowadzenie analiz statystycznych.

3. Dodatkowo, jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub na naszych kanałach social media oraz portalach współpracujących, a także w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosujemy profilowania Państwa danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania  tych danych.

Czy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest konieczne?

Nie jest konieczne, ale jednak niezbędne. Abyśmy mogli odpowiedzieć na jakiekolwiek Państwa pytania lub zrealizować usługę foto-video przetwarzamy dobrowolnie podane przez Was dane. Dane osobowe przetwarzamy w szczególności:

- w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;

- w celu realizacji zawartej umowy na wykonanie reportażu foto-video lub innej sesji foto-video przetwarzamy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email oraz wizerunek Państwa i/ lub Państwa bliskich, w niektórych przypadkach adresy pod którym ma zostać zrealizowana usługa.

- podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony wzajemny interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO i nie jest wówczas wymagana pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jednak na Państwa wniosek przetwarzanie może zostać natychmiast  zatrzymane.

Jakie są Państwa uprawnienia wobec swoich danych, które przetwarzamy?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO macie Państwo szereg praw dotyczących swoich danych, w tym:

- prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;

- Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Udzieloną zgodę na przetwarzanie mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać.

- przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać:

- gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądacie Państwo od nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Wasze dane, a jeżeli tak to możecie uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Wasze dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;

- w odniesieniu do sprostowania gdy zauważą Państwo, że dane są niekompletne lub błędne;

- w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych:

1. gdy zauważą Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

2. gdy Państwa  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte;

3. gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: 1. gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; można cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych; 2. jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 3. gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub gdy dane zostały zebrane  w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 1. gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; 2. gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z tymi czynnościami.

Jako, że nie stosujemy zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u nas zastosowania prawo do przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt: Joanna Chromińska  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Czy powierzamy komuś Państwa dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były bezpieczne i jeśli nie zachodzi taka potrzeba, nie przekazujemy ich nikomu. Istnieją jednak sytuacje,  kiedy przekazanie Państwa danych innym firmom na obszarze Unii Europejskiej oraz poza nią jest niezbędne. Każdorazowo są to profesjonalne firmy, które, podobnie jak my, dostosowały się do obowiązującego nowego rozporządzenia RODO i zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy powierzenia danych.

- Państwa dane osobowe w postaci plików graficznych, zdjęć mogą być przekazywane podwykonawcom, np. firmom zajmującym się wydrukami fotografii oraz produktów fotograficznych takich jak np. foto-książki, foto-obrazy itd, w celu realizacji warunków umowy zawartej z Państwem lub z osobą trzecią, z którą jesteście związani sytuacją.

- przekazywanie danych wiąże się również z usługami internetowymi takimi jak: poczta email, hosting, social media oraz system zarządzania galeriami klientów, jak również z usługami księgowymi.

- Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jaki jest czas przetwarzania Państwa danych osobowych?

- w celu wykonania obowiązków wynikających z podpisanej umowy oraz przepisów prawa podatkowego i rachunkowego – maksymalnie 6 lat od dnia realizacji umowy;

- w celach marketingowych, w tym organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możecie wziąć udział na czas ich trwania;

- w celach archiwizacyjnych – 6 lat;

- w celach statystycznych – fotografie przechowujemy bezterminowo

W przypadku kontaktu email lub telefonicznego, który nie skutkuje podjęciem współpracy przez podpisanie umowy dane są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

- nasza Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- posiadamy stosowną dokumentację oraz wdrożyliśmy stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które weszły w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy modyfikować naszą politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Państwa  danych.

Informacje o plikach cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania ze strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Brak dokonanych przez Państwo zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich używanie.

W ramach naszej strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
- „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony;
- „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
- „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony oraz lepszą organizację jej układu. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

Jest możliwość zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pozostałe informacje

Korzystając z witryny http://www.studio-fotochrominscy.pl akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania bieżącej sesji, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji swojej przeglądarki internetowej).